Skip to content

Päästöjen raportointi

 

Päästöt raportoidaan GHG Protocol -protokollan mukaisesti, joka on maailman laajimmin käytetty kasvihuonekaasujen kirjanpitostandardi. Kasvihuonekaasupäästöt jaetaan luokkiin, joita kutsutaan “laajuuksiksi” elis scope:ksi.

 

Ne ovat seuraavat:

Scope 1: suorat kasvihuonekaasupäästöt

Scope 2: epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ostetusta sähköstä, lämmityksestä ja jäähdytyksestä.

Scope 3: muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

 

Keskittymisemme kestävään kehitykseen sai tunnustusta vuonna 2019, kun vihreän joukkovelkakirjalainamme sai korkeimman luokituksen Cicero Greeniltä, joka on toisen lausunnon antaja ja ilmastotutkimuslaitoksen tytäryhtiö He arvostivat muun muassa olemassa olevien rakennusten hyödyntämistä. Tämä mahdollistaa päästöjen minimoimisen, koska rakentamista tarvitaan vähemmän. Vaikka parannuksia tehdään jatkuvasti, tällä hetkellä on edelleen väistämättömiä päästöjä, jotka liittyvät rakentamiseen ja datakeskusten infrastruktuuriin, esimerkiksi akkuihin, sähkökytkentään ja generaattoreihin.

 

Vuonna 2022 Verne Global Finlandin kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä oli 757,90 tCO2e (scope 1: 2.8%, scope 2: 13,4%, scope 3: 83,7%)

 

South Pole Climate Neutral Label -merkki

Vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöjen kirjanpito täyttää vaatimukset, jotka ovat edellytyksenä vuoden 2022/23 Climate Neutral Company-merkin saamiselle. Verne Global Finland kompensoi väistämättömät suorat ja olennaiset epäsuorat päästöt.

 

South Polen Climate Neutral Label -merkit

South Pole tarjoaa Climate Neutral Label -merkkejä yrityksille, tuotteille ja tapahtumille. South Polen Climate Neutral Label -merkit ovat tiiviisti linjassa kansainvälisten standardien kanssa, kuten PAS 20601 – johtava kansainvälinen standardi hiilineutraaliuden osoittamiseen, jonka British Standards Institution kehitti vuonna 2014. Taustalla olevan kasvihuonekaasujen kirjanpidon on noudatettava tunnustettuja kansainvälisiä standardeja, kuten ”GHG Protocol ”2 tai ISO 14064-13. ”GHG Protocol” -standardin merkityksellisyyden, kattavuuden, johdonmukaisuuden, avoimuuden ja tarkkuuden periaatteet muodostavat perustan Climate Neutral Label -merkin saavuttamiselle. Lisäksi South Pole -merkit sisältävät myös ”konservatiivisuuden ja jatkuvuuden” periaatteet, jotka kuvastavat South Polen sitoutumista pitkäaikaisiin vaikutuksiin.

 

Climate Neutral Label -merkin saavuttamiseksi South Pole on hahmotellut seitsemän vaihetta. Yksityiskohtainen kuvaus vaiheista ja edellä mainituista periaatteista on South Pole Climate Neutrality and Renewable Electricity -merkkien teknisissä ohjeissa (saatavilla verkossa).