Skip to content

News

Toimenpiteemme konesalien sähkönsaannin varmistamiseksi

Alunperin julkaistu ficolo.com sivustolla vuonna 2022.

Tämänhetkisen geopoliittisen tilanteen ja sen Euroopan energiatoimituksiin kohdistuvien vaikutusten vuoksi Ficolo on analysoinut tilannetta, joka liittyy lisääntyneeseen sähkönjakeluhäiriöiden riskiin, ja arvioinut tarvittavat lieventämistoimenpiteet. Ficolo turvaa konesalipalvelujensa jatkuvuuden kaikissa tilanteissa omilla varavoimajärjestelmillään ja toimitusjärjestelyillä.

Osana ISO 22301 -sertifioitua toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmäämme riskien tunnistaminen ja analysointi on osa jatkuvaluonteista työtä. Ficolo on sertifioitu kyvykkyydestään reagoida häiriöihin ja tarjota jatkuvia palveluja. Yksi arvioitava riskien ja mahdollisten häiriöiden luokka on kriittisten resurssien puutteellinen tarjonta alihankkijoilta. Tätä riskiä Ficolo on viime aikoina arvioinut Euroopan energiatilanteen vuoksi ja pyrkinyt arvioinnissaan huomioimaan mahdolliset sähkönjakelukatkokset.

Konesalin sähkönjakelu varmistetaan useilla varajärjestelmillä. Kaikissa Ficolon konesaleissa, The Airissa, The Rockissa ja The Deckissä, on varavoimajärjestelmät, joihin kuuluvat myös dieselgeneraattorit. The Airin ja The Rockin konesaleissa dieselgeneraattorit ovat kapasiteetiltaan ja jakelureiteiltään konesaliin päin redundantteja, joten yhden generaattorin katoaminen ei aiheuta katkosta konesalin virransyötössä. Varavoimajärjestelmät ovat ajantasaisesti huollettu ja kuukausittain testattu. Kunkin Ficolon toimipisteen dieselpolttoaineen kokonaismäärä on mitoitettu vastaamaan asiakkaiden ja standardien vaatimuksia, minimissään 24 tuntia.

Kuitenkin, jos konesalin pääsähkönjakelu keskeytyy pidemmäksi ajaksi, dieselgeneraattoreiden polttoainevarasto ja sen varaaminen muodostuvat kriittiseksi tekijäksi. Tässä uudessa energiatilanteessa tämä tekijä on tilanteen arvioinnissa otettu huomioon. Toimenpiteenä Ficolo on tehnyt palveluntarjoajan kanssa sopimuksen, jonka mukaan se varastoi Ficolon tarvitseman määrän ja 6 tunnin sisällä jakaa kaikkiin Ficolon konesaleihin lisäpolttoainetta.

Ficolo on jäsenenä Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyöpoolissa ja on siten yhteiskunnan kannalta kriittisten palvelujen infrastruktuurin tarjoajan asemassa. Tämän asemansa perusteella Ficolo neuvottelee paikallisten sähkönjakelijoiden kanssa toimitustensa priorisoinnista.

Ficolo seuraa ja arvioi tarkasti Suomen ja Euroopan energiatilannetta. Mikäli tulevana talvena ilmenee sähkönjakelukatkoksia, Ficolo varmistaa konesaliensa palvelujen jatkuvuuden luotettavasti varavoimajärjestelmillään, varavoimakapasiteetillaan sekä valmistelemillaan toimitusjärjestelmillä.

Lisätietoja:[email protected] / +358 2 624 8501.