Skip to content

PCI DSS – sertifioitu maksukorttien tietosuoja standardilla

Alun perin julkaistu ficolo. sivustolla vuonna 2021.

Mille tahansa yritykselle, joka hyväksyy luottokortilla maksamisen, on ehdottoman tärkeää että toiminta vastaa PCI DSS standardia. Ficolo on nyt sertifioitu tarjoamaan PCI DSS:n mukaista konesalitilaa, tarjoten korkeimman tietoturvan infrastruktuurin maksukorttiliikenteeseen, vahvistaen Ficolon asemaa johtavana colocation tarjoajana. Meidän kauttamme saat turvallisen pilvialustan onlinemaksuja varten ja varmistat, että asiakkaidesi maksudata on turvattu.

Miksi PCI DSS on tärkeä?

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) on kokoelma suurten maksukorttiyritysten kokoamista tietoturvastandardeista Sen tavoitteena on suojata luotto- ja debitkorttien tiedot varkauksia ja huijauksia vastaan sekä tarjota viitekehys vahvojen tietoturvaprosessien kehittämiseksi, kuten tietoturvatapausten estäminen, tunnistaminen sekä niihin oikeanlainen reagointi.

Ficolon tilat ovat nyt vahvistettu vastaamaan PCI DSS:ää tarjoten asiakkaillemme kestävää ja turvallista colocationpalvelua sekä yksityispilveä tukien heidän PCI vastaavuus tarpeitaan. Kaikki pääsy PCI DSS vastaavaan konesalitilaan on tiukasti rajattu vain valtuutettuihin henkilöihin ja pääsyjä hallitaan sekä monitoroidaan Ficolon pääsynhallintajärjestelmän kautta.Järjestelmä pitää ajantasaisen tiedon jokaisesta, joka käy tilassa.

Vaikka yrityksesi ei käsittele maksukorttitietoja, sertifiointi toimii vakuutena Ficolon tietoturvaprosesseista. Se tukee konesaliemme olemassa olevaa tietoturvaa ja lisää uuden kriteerijoukon kortinhaltioiden tietojen turvaamiseksi.

Sertifioidut konesalit – jo 10 vuotta

Uusi tietoturvasertifikaatti aikaisemmin myönnettyjen ISO27001, ISO 22301, KATAKRI IV sertifikaattien kuten myös Climate Neutral sertifiointi, PCI DSS on seuraava suuri askel Ficolon tarinassa. Perustamisestamme lähtien 10 vuotta sitten olemme pyrkineet kehittämään toimintaamme vastaamaan ja ylittämään asiakkaidemme odotukset ja jatkamme jatkossakin samaa toimintatapaamme. Uusien sertifiointien hankinta on osa jatkuvaa todistusta siitä, että tarjoamme kehittyneintä pilvi-infrastruktuuria kaikille asiakkaillemme jokaiselta alalta, finanssi- tai energia-alalta aina media-alan yrityksiin ja kaikille yrityksille siltä väliltä.

Rakenna maksuinfrastruktuurisi Ficolon PCI DSS sertifioiduilla palveluilla.