Skip to content

Kolme tapaa, joilla datakeskukset auttavat saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteitasi

Wind mills by the water
Wind mills by the water

Kestävä kehitys ja ympäristöarvot ovat tärkeässä roolissa paitsi datakeskusalalla myös missä tahansa yrityksessä. Datakeskusoperaattorit ovat ymmärtäneet, että on tärkeää vähentää ympäristövaikutuksiaan maailmanlaajuisesti, osa heistä on jo löytänyt keinoja kestävyystavoitteidensa saavuttamiseksi, ja osa on vasta asettamassa tavoitteita.

Ratkaiseva kysymys on kuitenkin se, miten datakeskuksesi voi auttaa juuri sinun yritystäsi saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. Tutustuimme Uptime instituutin raporttiin “Key findings from the Uptime Institute Sustainability and Climate Change Survey ja listasimme tähän blogiin joitakin raportin keskeisiä havaintoja sekä pohdimme, miten ympäristöön keskittyvä konesali auttaa sinua vähentämään hiilijalanjälkeäsi sekä auttaa saavuttamaan tavoitteitasi.

Energian käytön vähentäminen

Energian käytön vähentäminen on tärkeä tavoite useimmille, ellei jopa kaikille, konesalien ylläpitäjille ja heidän asiakkailleen. Uptime Instituten tutkimuksen mukaan 50% vastaajista ilmoitti, että energiankulutuksen vähentäminen oli heidän tärkein kestävyystavoitteensa.

Energiankulutuksen vähentäminen ei ainoastaan auta pienentämään organisaation hiilijalanjälkeä, vaan se voi myös johtaa pitkällä aikavälillä merkittäviin kustannussäästöihin. Energiankulutuksen vähentäminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, joten on tärkeää tehdä yhteistyötä sellaisen colocation-palvelun tarjoajan kanssa, joka on sitoutunut vähentämään energiankulutusta ottamalla käyttöön energiatehokkaita teknologioita, suunnittelemalla rakennuksiaan uudelleen ja kouluttamalla henkilökuntaa energiansäästökäytäntöihin. Esimerkiksi Verne Global Finlandilla on oma aurinkovoimala The Rock konesalissa. Aurinkopaneelien lisäksi uusiutuvan energian käyttö (tuulivoima) ja hukkalämmön hyödyntäminen ovat muita tapoja, joilla toteutamme energiaa säästäviä käytäntöjä. Lisäksi Pohjoismainen viileä ilmasto vähentää luontevasti esim. jäähdytykseen kuluvaa energian tarvetta. Lisäksi energian hinnoittelu ja kulutus ovat asiakkaillemme läpinäkyvää -verkkopohjaisen portaalin avulla asiakkaat voivat seurata sähkönkulutustaan.

Energiankulutuksen osalta on myös tärkeää pitää mielessä, että energian kulutukseen voivat vaikuttaa datakeskuksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat ulkoiset tekijät, kuten sään muutokset ja energian hinnanvaihtelut.

Lisäksi konesalioperaattorit voivat saada kolmannen osapuolen sertifikaatteja kestävyyden alalla. Ilmastoneutraalisertifiointi on prosessi, joka todentaa organisaation hiilineutraaliuden ja sitoutumisen kestävään kehitykseen. Me Verne Global Finlandilla olemme ylpeitä voidessamme tukea kestävyyspyrkimyksiämme sertifioinnilla.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen

Toinen tapa, jolla yritykset voivat edetä kohti kestävää kehitystä, on löytää datakeskus, joka on sitoutunut käyttämään uusiutuvaa energiaa. Uptime Instituten tutkimuksen mukaan 37% datakeskustoimijoista ilmoitti, että uusiutuvan energian hankkiminen oli heidän tärkein kestävyystavoitteensa. Uusiutuva energia on yhä suositumpi datakeskusten keskuudessa kaikkialla maailmassa, sillä uusiutuvan energian määrän ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti yli 60% vuoteen 2026 mennessä.

Uusiutuvan energian hankinta voi olla monimutkainen prosessi riippuen datakeskuksen sijainnista. Avainasemassa on löytää oikea paikka datan säilyttämiseen ja hallintaan. Esimerkiksi Suomessa on saatavilla valtavat määrät vihreää energiaa ja pelkästään viime vuonna tuulivoima kasvoi 75 %. Me Verne Global Finlandilla olemme käyttäneet 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa perustamisestamme lähtien.

Kestävän kehityksen strategian luominen

Onnistunut kestävän kehityksen strategia edellyttää selkeää ymmärrystä organisaation ympäristövaikutuksista, sitoutumista vaikutusten vähentämiseen ja suunnitelmaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Varmistaaksesi, että työstät kestävyystavoitteitasi kohti mahdollisimman tehokkaasti, on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että datakeskuksesi strategia tukee omia tavoitteittasi.

Yhteistyö samanhenkisen kumppanin kanssa auttaa yritystäsi etenemään kohti kestävämpää tulevaisuutta, joten varmista, että datakeskuksellasi on kattava kestävän kehityksen strategia ja ilmastoneutraali sertifiointisuunnitelma. Suunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon liiketoimintojen monimutkaisuus, sidosryhmien odotukset ja viranomaisvaatimukset.

Uptime Institute -instituutin raportin mukaan kolmanneksi suurin haaste kestävyystavoitteiden saavuttamisessa oli kestävän kehityksen strategian luominen. . Helpottaaksemme tätä prosessia olemme koonneet omasta kokemuksestamme e-kirjan “A Data Center’s Guide to Sustainability”, joka tarjoaa katsauksen datakeskuksen kestävän kehityksen strategiaan ja tutkii useita tapoja, joilla datakeskukset voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Opas antaa myös ohjeita datakeskusten arvioimiseksi niiden kestävyyden kannalta.

Yhteistyö Verne Global Finland kanssa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Verne Global Finland saavuttaa kasvua yhdistettynä hiilineutraaliuteen ja tehokkaisiin kestävän kehityksen strategioihin. Se on osoitus siitä, että kestävä kehitys ja liiketoiminta voivat ja niiden pitäisi kulkea käsi kädessä. Kestävän kehityksen strategiaamme kuuluu mm:

Kaiken kaikkiaan on monia tapoja, joilla datakeskus voi auttaa tukemaan kestävyystavoitteitasi. Kaikki alkaa siitä, että muutat ajattelutapaasi ja yrityksesi painopistettä niin, että sitoudut toimenpiteisiin, joka pienentävät hiilijalanjälkeäsi, hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä ja ottamaan yksinkertaisia askeleita, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, vihreämmän tulevaisuuden rakentamiseksi seuraavalle sukupolvelle.

Lue lisää Verne Global Finlandista ja ota yhteyttä