Skip to content

Cloud Provider Case: Solita

The Rock data center
The Rock data center

Artikkeli on julkaistu alunperin ficolo.com verkkosivuilla vuonna 2014.

Digitaalisen liiketoiminnan asiatuntijayritys Solita Oy kehittää uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnon kautta kaikille suomalaisille. Digitalisoituvassa toimintaympäristössä Solitan palvelut kattavat ratkaisujen suunnittelusta aina toteuttamiseen ja ylläpidon kautta jatkokehittämiseen.

Solitan ja Ficolon yhteistyö toimii mallilla, jossa Ficolo tuottaa colocation konesalipalvelun sekä palvelinalustat. Solita tuottaa varsinaisen pilvipalvelun omille asiakkailleen. Solitan tuottamat palvelut kohtaavat yli miljoona suomalaista päivittäin, yhtenä esimerkkinä näistä sähköisistä asiointipalveluista on Lupapiste.

Lupapiste on virtuaalinen työtila, joka palvelee niin yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä mutta myös viranomaisia lupa- ja ilmoitusasioissa. Rakennushankkeiden tiedustelut toimivat Lupapisteen kautta kaikissa kunnissa ja sähköiset lupahakemukset ovat käytössä jo kymmenissä kunnissa. Sähköinen asiointi ei pelkästään helpota asiointia, mutta myös säästää aikaa ja rahaa niin rakennuslupien hakijalta kuin myös niiden vastaanottajalta.

Aiempaa kokonaisvaltaisemmat palvelut

Solitan ja Ficolon tiivis yhteistyö perustuu Ficolon tuottamaan Bare-Metal Cloud konseptiin, jossa yhdistyvät palvelinympäristö, tietoturva, sekä Ficolon operator cloud -yhteyspalvelut. Operator cloud -yhteyspalvelun avulla Ficolo mahdollistaa suoran yhteyden usean operaattorin verkoissa oleville asiakkaille. Yhteydet operaattoreille ovat kahdennettuja ja lisäksi ne varmentavat toinen toistaan.

Solitan DevOps Specialist Iiro Uusitalon mukaan Ficolon tuottama ratkaisu tuo Solitalle joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Kaiken kaikkiaan Ficolon palvelujen avulla Solita pystyy tarjoamaan entistä kokonaisvaltaisempia palveluja omille asiakkailleen. Lupapisteelle ja sen käyttäjille on olennaista kotimaiset palvelut, joten Solitalle etuna on myös Ficolon kotimaisuus; asiakkaille voidaan tarjota Suomessa sijaitsevaa pilvikapasiteettia.

Ficolo mahdollistaa tulevaisuudessa laajentumisen, mikä on Solitan kannalta tärkeä asia. ”Tuntui, että Ficolon kanssa oli helppo neuvotella ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmista” kertaa Uusitalo aikoinaan valintaprosessia. ”Yhteistyö tulee varmasti laajentumaan entisestään ” kuvaa Uusitalo firmojen yhteistyötä.

Solita Oy: