Skip to content

Nestejäähdytys Verne Globalin The Rock konesaliin

Alati muuttuvassa suurteholaskennassa Verne Global pyrkii pysymään askeleen edellä innovaatiossa ja kehityksessä. Seuraamme ja arvioimme viimeisempiä kehityksiä niin virran, jäähdytyksen, turvallisuuden ja yhteyksien osalta. Näin varmistamme, että asiakkaillamme on parhaat teknologiat käytössään ja mahdollisuudet kasvattaa, skaalata ja optimoida mm. tekoälykuormiaan konesalitarpeidensa kasvaessa. Näitä tarpeita arvioiden, ilolla julkistamme nestejäähdytysteknologian integroimisesta The Rock datakeskukseen.

Tekoälyn, koneoppimisen ja korkean suorituskyvyn laskennan kasvaminen lisää tarvetta vankkoihin jäähdytysratkaisuihin. Energiatehokkuuden parantaminen on konesalioperaattoreille ensiarvoisen tärkeää, sillä konesalit käyttävät keskimääräisesti 40% energiankulutuksestaan infrastruktuurin jäähdyttämiseen. Tekoälymallien vaatimukset edellyttävät myös huomattavasti suurempaa laskentatiheyttä, mikä rasittaa entisestään perinteisiä ilmajäähdytystekniikoita. Tämän seurauksena nestejäähdytys on nopeasti saamassa jalansijaa markkinoilla.

Tunnistaessamme tämän olennaisen jäähdytystarpeen muutoksen, olemme tehneet tiivistä yhteistyötä alan johtavien yritysten kanssa Dell Technologiesin ja Intelin kanssa. The Rock datakeskukseen on asennettu suora nestejäähdytysratkaisu (Direct Liquid Cooling). Ratkaisu on Dellin DLC3000 nestejäähdytteinen räkki, joka mahdollistaa jopa 80+kW jäähdytystehon. Lisäksi palvelimissa on 4. Gen Intel® Xeon® Scalable -prosessorit suorituskyvyn ja jäähdytyksen tehokkuuden maksimoimiseksi. Yhteistyö Dellin ja Intelin kanssa mahdollistaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn nopeimmin kasvaville tekoälykuormille, joista monet yritykset ovat jo riippuvaisia. Kyseessä on Dellin ensimmäinen tämäntyyppinen nestejäähdytyksen käyttöönotto Suomessa.

Verne Global on eturintamassa vastaamassa niihin haasteisiin ja vaatimuksiin, joita tekoälymallit asettavat datakeskuksille. Yhtiön pohjoismaiset datakeskukset on suunniteltu tukemaan ja skaalaamaan vaativimpiakin tekoälymalleja. Mahdollistamme luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn nopeimmin kasvaville tekoälytyökuormille. Kun tekoäly alkaa muuttaa toimialoja, olemme sitoutuneet ottamaan käyttöön teknologioita, jotka ovat keskeisiä tulevaisuuden kannalta. Nestejäähdytys ei ole vain edistysaskel; se on olennainen osa visiotamme, jonka tavoitteena on ylittää jatkuvasti kehittyvät vaatimukset.

Innoissamme esittelemme nestejäähdytystekniikkaa ja sen potentiaalia mm. tekoälytyökuormia varten. Järjestämme konesalissa vierailupäivän 12.12. klo 12 jolloin esittelemme ratkaisuamme. Lisätiedot ja ilmoittautumiset [email protected], 0447744305.

Vierailut muinakin ajankohtina ovat mahdollisia.

Jos haluat lisätietoja nestejäähdytyksen arvioimisesta tarpeisiisi, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected].

Datakeskusten kestävyys:

Läpinäkyvä päästöraportointi

Kun alalla pyritään standardoimaan päästölaskentaa, mittareita ja läpinäkyvää raportointia kestävän kehityksen osalta, Verne Global on ylpeä voidessamme julkaista päästömme ja tavoitteemme.

Maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat yhtä ilmeisempiä, läpinäkyvyyden tarve raportoinnissa on tärkeämpää kuin koskaan. Mielestämme läpinäkyvyyteen kuuluu hiilijalanjäljen ja hiilipäästöjen avoin jakaminen, jolloin sidosryhmämme voivat arvioida meidän ja heidän ympäristövaikutuksiaan. Verne Global on ylpeä voidessaan julkaista mittaristonsa ja tavoitteensa, kun alalla pyritään standardoimaan mittauksia, mittareita ja läpinäkyvää raportointia kestävän kehityksen ja tehokkuuden osalta.

Laskeminen, seuranta ja raportointi: Kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin merkitys

Kestävän kehityksen tiellä on tärkeää laskea kasvihuonekaasupäästöt. Päästöt raportoidaan yleisesti GHG -protokollan mukaisesti, yleisimmin käytetty kasvihuonekaasujen laskentastandardi. GHG-protokollassa päästöt luokitellaan kolmeen scopeen eli päästöluokkaan:

● Scope 1: yrityksen omista tai yrityksen kontrolloimista lähteistä olevat suorat päästöt

● Scope 2: epäsuorat päästöt, jotka ovat peräisin ostetusta sähköstä, lämmityksestä ja jäähdytyksestä.

● Scope 3: Muut epäsuorat päästöt koko yrityksen toimintaketjussa

Keskustelua käydään myös scope 4 -päästöistä, mutta se on uusi termi, eikä vielä vakiintunut käytäntö. Scope 4 -päästöillä tarkoitetaan arvoketjun ulkopuolella tapahtuvia päästövähennyksiä, joita kutsutaan yleisesti vältetyiksi päästöiksi. Verne Global Finlandin osalta scope 4 tarkoittaisi esimerkiksi lämmön uudelleenkäyttöä ja sen avulla vältettyjä päästöjä.

Päästöjen raportointi

Vuonna 2022 Verne Global Finlandin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 757 tCO2e (Scope 1: 2,8 %, Scope 2: 13,4 %, Scope 3: 83,7 %). Kaikki ostettu sähkö oli peräisin uusiutuvista energialähteistä, joten scope 2-päästöt syntyivät kaukolämmöstä.

Suurin päästölähde vuonna 2022 olivat polttoaineisiin ja energiaan liittyvien toimintojen tuotantoketjun alkupään päästöt. Toiseksi suurin päästölähde olivat hankinnoista ja muista datakeskusinfrastruktuuriin tehdyistä investoinneista aiheutuvat päästöt.

Kokonaisuudesssaan tämä tarkoittaa 28,3% vähennystä Verne Global Finlandin päästöissä verrattuna vuoteen 2021, jolloin raportoitiin 1057 tCO2e päästöt.

Lukujen tuominen konkreettisemmaksi esimerkiksi, vuonna 2022 toimintamme tuotti hiilidioksidipäästöjä, jotka vastaavat 95 kodin energiapäästöjä yhden vuoden aikana.

Climate Neutral-merkki

Verne Global Finlandin vuoden 2022 toiminta täyttää standardit, joiden perusteella olemme saaneet South Polen myöntämän Climate Neutral 2022-2023 -merkin. Merkki myönnettiin Verne Global Finlandille nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Päästölaskennan lisäksi merkittäviä tekijöitä kestävän kehityksen toimissamme ovat 100% uusiutuvan energian käyttö, oman aurinkovoimalan käyttö The Rock:ssa ja lämmön talteenotto The Airissa.

South Pole, joka kehittää ja toteuttaa kattavia päästöjen vähentämisaloitteita, on auttanut meitä laskemaan, raportoimaan ja vähentämään päästöjämme. South Polen ilmastoneutraaliusstandardit ovat tiiviisti linjassa kansainvälisten standardien kanssa, ,kuten PAS 2060. Tässä standardissa otetaan huomioon sekä suorat että epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt sekä rakentamisen ympäristövaikutukset.

Kompensoimme myös väistämättömät suorat ja olennaiset epäsuorat päästöt, tämä tapahtuu yksiöiden ostaminen vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta. Yksiköt ovat sertifioituja riippumattoman tahon toimesta.

Edelläkävijä datakeskusten kestävässä kehityksessä

Avoimuus datakeskusten hiilidioksidipäästöjen raportoinnissa on avainasemassa kestävän kehityksen onnistumisessa. Sen lisäksi, että se asettaa yritykset vastuuseen ympäristövaikutuksistaan, se antaa sidosryhmille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja, jotka tukevat ympäristötietoisia käytäntöjä.

Tie kestävään tulevaisuuteen alkaa avoimuudesta, vastuullisuudesta ja yhteisistä toimista. Ottamalla nämä periaatteet käyttöönsä voimme yhdessä tasoittaa tietä kestävyydelle, pienentää hiilijalanjälkeään ja edistää kestävämpää maailmaa.

Valitse Verne Global Finland on kumppaniksesi tälle matkalle. Yhdessä voimme luoda ympäristövastuullisemman tulevaisuuden!

Alhaiset sähkönkustannukset ja viileä ilmasto luovat Pohjoismaista täydellisen sijainnin suuren laskentatehon tarpeisiin

Pohjoismaista on tullut houkutteleva valinta datakeskusinvestoinneille viileän ilmaston ja alhaisten sähkökustannusten ansiosta.

windpower by sea in Finland
windpower by sea in Finland

Tietojenkäsittelyn ja tallennuksen kysynnän kasvaessa jatkuvasti, yritykset etsivät optimaalisia konesalipaikkoja, jotka tarjoavat tehokkuutta, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä. Pohjoismaista on tullut houkutteleva valinta datakeskusinvestoinneille, koska siellä yhdistyvät alhaiset sähkökustannukset ja viileä ilmasto. Tutkimme, miksi Pohjoismaat ovat täydellinen valinta organisaatioille, joilla on suuria laskentatarpeita, ja miten yritykset voivat hyödyntää näitä etuja tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan.

Runsas uusiutuva energia ja alhaiset sähkökustannukset

Pohjoismaat ovat tunnettuja sitoutumisestaan kestäviin käytäntöihin ja runsaista uusiutuvista energialähteistä. Itse asiassa Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi ovat kaikki maailman 20 suurimman maan joukossa uusiutuvan energian tuotannossa asukasta kohden. Runsaiden vesi-, tuuli- ja geotermisten resurssien ansiosta alue tarjoaa yrityksille loistavan tilaisuuden hyötyä alhaisista sähkökustannuksista. Valitsemalla pohjoismaisen datakeskuksen yritykset voivat pienentää sähkökulujaan merkittävästi, mikä johtaa huomattaviin säästöihin perinteisiin datakeskuksiin verrattuna, monissa tapauksissa vähintään 50 prosenttia alhaisempiin TCO (total cost of operation) -menoihin kuin vastaavassa keskieurooppalaisessa sijannissa.

Lue lisää Verne Global Finlandin sitoutumisesta uusiutuvaan energiaan ja ympäristöystävällisyyteen.


Viileän ilmaston valjastaminen energiatehokkuuteen

Pohjoismaiden viileä ilmasto tarjoaa luonnollisen edun datakeskuksille. Sen sijaan, että tukeuduttaisiin paljon virtaa kuluttaviin jäähdytysjärjestelmiin, pohjoismaisissa konesaleissa voidaan käyttää innovatiivisia jäähdytystekniikoita. Näissä tekniikoissa hyödynnetään ympäristön alhaisia lämpötiloja palvelimien ja infrastruktuurin viileänä pitämiseksi ja samalla energiankulutuksen vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Alhaisten sähkökustannusten ja energiatehokkaiden jäähdytysratkaisujen yhteisvaikutus tekee pohjoismaisista konesaleista voittavan valinnan ympäristötietoisille organisaatioille.

Verne Global hyödyntää Pohjoismaiden viileää ilmastoa ja ainutlaatuista maantieteellistä sijaintiaan monin tavoin. The Air datakeskus hyödyntää CECC-yksiköitä, jotka huolehtivat sähkönsaannista ja jäähdytyksestä. Jäähdytys perustuu vapaajäähdytykseen pyörivän lämmönvaihtimen avulla, joka hyödyntää Suomen viileää ilmastoa. The Rock konesalissa puolestaan hyödynnetään viileää ilmastoa toisella ainutlaatuisella tavalla. Se rakennettiin Suomen puolustusvoimien 1960-luvulla louhimaan kallioluolastoon, josta tehtiin moderni datakeskus, joka hyödyntää viileää kallioperän maanalaista ympäristöä ja käyttää 100-prosenttisesti vihreää energiaa.

Lue lisää, miten Verne Global Finland toteuttaa innovatiivisia jäähdytystekniikoita energiatehokkaaseen datakeskustoimintaan.


Kustannustehokkuus suorituskyvystä tinkimättä

Tehostetun tietojenkäsittelyn maailmassa suorituskyky on ensiarvoisen tärkeää. Pohjoismaiden alhaiset sähkökustannukset ja energiatehokas jäähdytys eivät tule datakeskuksen suorituskyvyn kustannuksella. Päinvastoin yritykset voivat nauttia kustannustehokkuudesta tinkimättä nopeudesta, luotettavuudesta ja skaalautuvuudesta, joita tarvitaan laajojen laskentatehojen hoitamiseen. Tämä tasapaino on ratkaisevan tärkeää organisaatioille, jotka pyrkivät optimoimaan toimintansa ja pysymään samalla kilpailijoidensa edellä.

Tutustu, miten Verne Global Finlandin konesalit tarjoavat ilmastoneutraalia ja tehokasta laskentaa suorituskyvystä tinkimättä.


Kestävä kehitys ja vihreät aloitteet

Nykyisessä ympäristötietoisessa maailmassa kestävä kehitys on monille yrityksille keskeinen arvo. Valitsemalla pohjoismaisen datakeskuksen organisaatiot voivat ottaa merkittävän askeleen kohti hiilijalanjälkensä pienentämistä. Hyödyntämällä alueen uusiutuvia energialähteitä ja luonnostaan viileää ilmastoa yritykset voivat ylpeänä osoittaa sitoutumisensa vihreämpään tulevaisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen.

Verne Global Finlandin konesalien viileän ilmaston hyödyt kulkevat käsi kädessä kolmannen osapuolen sertifioimien kestävyys- ja turvallisuusauditoitujen palveluiden kanssa, jotka vahvistavat entisestään päätöstäsi siirtää datakeskus Pohjoismaihin.

Valitsemalla Verne Globalin datakeskuskumppanikseen yritykset voivat tasoittaa tietä kohti vihreämpää, kustannustehokkaampaa ja tehokkaampaa tulevaisuutta suurteholaskennassa. Haluatko lisätietoja siitä, miten voit säästää yli 50 % TCO:ssa ja pienentää samalla hiilijalanjälkeäsi? Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Kolme tapaa, joilla datakeskukset auttavat saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteitasi

Wind mills by the water
Wind mills by the water

Kestävä kehitys ja ympäristöarvot ovat tärkeässä roolissa paitsi datakeskusalalla myös missä tahansa yrityksessä. Datakeskusoperaattorit ovat ymmärtäneet, että on tärkeää vähentää ympäristövaikutuksiaan maailmanlaajuisesti, osa heistä on jo löytänyt keinoja kestävyystavoitteidensa saavuttamiseksi, ja osa on vasta asettamassa tavoitteita.

Ratkaiseva kysymys on kuitenkin se, miten datakeskuksesi voi auttaa juuri sinun yritystäsi saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. Tutustuimme Uptime instituutin raporttiin “Key findings from the Uptime Institute Sustainability and Climate Change Survey ja listasimme tähän blogiin joitakin raportin keskeisiä havaintoja sekä pohdimme, miten ympäristöön keskittyvä konesali auttaa sinua vähentämään hiilijalanjälkeäsi sekä auttaa saavuttamaan tavoitteitasi.

Energian käytön vähentäminen

Energian käytön vähentäminen on tärkeä tavoite useimmille, ellei jopa kaikille, konesalien ylläpitäjille ja heidän asiakkailleen. Uptime Instituten tutkimuksen mukaan 50% vastaajista ilmoitti, että energiankulutuksen vähentäminen oli heidän tärkein kestävyystavoitteensa.

Energiankulutuksen vähentäminen ei ainoastaan auta pienentämään organisaation hiilijalanjälkeä, vaan se voi myös johtaa pitkällä aikavälillä merkittäviin kustannussäästöihin. Energiankulutuksen vähentäminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, joten on tärkeää tehdä yhteistyötä sellaisen colocation-palvelun tarjoajan kanssa, joka on sitoutunut vähentämään energiankulutusta ottamalla käyttöön energiatehokkaita teknologioita, suunnittelemalla rakennuksiaan uudelleen ja kouluttamalla henkilökuntaa energiansäästökäytäntöihin. Esimerkiksi Verne Global Finlandilla on oma aurinkovoimala The Rock konesalissa. Aurinkopaneelien lisäksi uusiutuvan energian käyttö (tuulivoima) ja hukkalämmön hyödyntäminen ovat muita tapoja, joilla toteutamme energiaa säästäviä käytäntöjä. Lisäksi Pohjoismainen viileä ilmasto vähentää luontevasti esim. jäähdytykseen kuluvaa energian tarvetta. Lisäksi energian hinnoittelu ja kulutus ovat asiakkaillemme läpinäkyvää -verkkopohjaisen portaalin avulla asiakkaat voivat seurata sähkönkulutustaan.

Energiankulutuksen osalta on myös tärkeää pitää mielessä, että energian kulutukseen voivat vaikuttaa datakeskuksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat ulkoiset tekijät, kuten sään muutokset ja energian hinnanvaihtelut.

Lisäksi konesalioperaattorit voivat saada kolmannen osapuolen sertifikaatteja kestävyyden alalla. Ilmastoneutraalisertifiointi on prosessi, joka todentaa organisaation hiilineutraaliuden ja sitoutumisen kestävään kehitykseen. Me Verne Global Finlandilla olemme ylpeitä voidessamme tukea kestävyyspyrkimyksiämme sertifioinnilla.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen

Toinen tapa, jolla yritykset voivat edetä kohti kestävää kehitystä, on löytää datakeskus, joka on sitoutunut käyttämään uusiutuvaa energiaa. Uptime Instituten tutkimuksen mukaan 37% datakeskustoimijoista ilmoitti, että uusiutuvan energian hankkiminen oli heidän tärkein kestävyystavoitteensa. Uusiutuva energia on yhä suositumpi datakeskusten keskuudessa kaikkialla maailmassa, sillä uusiutuvan energian määrän ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti yli 60% vuoteen 2026 mennessä.

Uusiutuvan energian hankinta voi olla monimutkainen prosessi riippuen datakeskuksen sijainnista. Avainasemassa on löytää oikea paikka datan säilyttämiseen ja hallintaan. Esimerkiksi Suomessa on saatavilla valtavat määrät vihreää energiaa ja pelkästään viime vuonna tuulivoima kasvoi 75 %. Me Verne Global Finlandilla olemme käyttäneet 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa perustamisestamme lähtien.

Kestävän kehityksen strategian luominen

Onnistunut kestävän kehityksen strategia edellyttää selkeää ymmärrystä organisaation ympäristövaikutuksista, sitoutumista vaikutusten vähentämiseen ja suunnitelmaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Varmistaaksesi, että työstät kestävyystavoitteitasi kohti mahdollisimman tehokkaasti, on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että datakeskuksesi strategia tukee omia tavoitteittasi.

Yhteistyö samanhenkisen kumppanin kanssa auttaa yritystäsi etenemään kohti kestävämpää tulevaisuutta, joten varmista, että datakeskuksellasi on kattava kestävän kehityksen strategia ja ilmastoneutraali sertifiointisuunnitelma. Suunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon liiketoimintojen monimutkaisuus, sidosryhmien odotukset ja viranomaisvaatimukset.

Uptime Institute -instituutin raportin mukaan kolmanneksi suurin haaste kestävyystavoitteiden saavuttamisessa oli kestävän kehityksen strategian luominen. . Helpottaaksemme tätä prosessia olemme koonneet omasta kokemuksestamme e-kirjan “A Data Center’s Guide to Sustainability”, joka tarjoaa katsauksen datakeskuksen kestävän kehityksen strategiaan ja tutkii useita tapoja, joilla datakeskukset voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Opas antaa myös ohjeita datakeskusten arvioimiseksi niiden kestävyyden kannalta.

Yhteistyö Verne Global Finland kanssa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Verne Global Finland saavuttaa kasvua yhdistettynä hiilineutraaliuteen ja tehokkaisiin kestävän kehityksen strategioihin. Se on osoitus siitä, että kestävä kehitys ja liiketoiminta voivat ja niiden pitäisi kulkea käsi kädessä. Kestävän kehityksen strategiaamme kuuluu mm:

Kaiken kaikkiaan on monia tapoja, joilla datakeskus voi auttaa tukemaan kestävyystavoitteitasi. Kaikki alkaa siitä, että muutat ajattelutapaasi ja yrityksesi painopistettä niin, että sitoudut toimenpiteisiin, joka pienentävät hiilijalanjälkeäsi, hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä ja ottamaan yksinkertaisia askeleita, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, vihreämmän tulevaisuuden rakentamiseksi seuraavalle sukupolvelle.

Lue lisää Verne Global Finlandista ja ota yhteyttä

Hieno alku vuodelle 2023

Verne Global Finland osallistui PTC:hen, liittyy Greener Data Directoryyn ja lanseeraa uuden kestävän kehityksen oppaan.

Verne Global Finland osallistui PTC ’23 -tapahtumaan kauniissa Honolulussa Havaijilla tammikuussa. Vaikka etäisyys Helsingistä Havaijille on yli 10 000km, konferenssi oli monestakin syystä ehdottomasti pitkän matkan arvoinen. Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua digitaalisen infrastruktuurin uusimpiin trendeihin, sekä nautia kollegojen, vanhojen ja uusien ystävien tapaamisesta lämpimässä saaristoilmassa. Oli hienoa puhua vuoden 2022 suurista saavutuksistamme ja jakaa joitakin niistä suurista asioista, joita odotamme innolla vuodelle 2023, kun etenemme Verne Globalina Digital 9:n yritysperheessä. .

Tarinamme jakaminen PTC:ssä
Kim Gunnelius, Verne Global Finlandin perustaja ja CCO, oli Jaymie Scotto & Associatesin (JSA) haastattelussa jakamassa Verne Global Finlandin kohokohdista, mukaan lukien vankkumaton keskittymisemme kestävään kehitykseen.

Katso haastattelu alta, haastattelu on englanniksi

Kim Gunneliuksen haastattelu

Vihreämpi tietohakemisto

Olemme myös ylpeitä voidessamme kertoa, että löydät meidät nyt JSA:n Greener Data Directory, joka on vihreitä arvoja vaalivien digitaalisen infrastruktuurin alalla toimivien tai sitä palvelevien teknologien ja innovaattoreiden hakemisto. Löydät meidät nyt maailman ympäristöorientoituneimpien teknologiayritysten joukosta. Nämä yritykset pyrkivät saavuttamaan hiilidioksidipäästöttömyyden nopeasti ja maailmanlaajuisesti.

Uusi kattava opas: Matka ilmastoneutraaliksi

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, olemme innoissamme voidessamme kertoa uuden kattavan e-kirjamme The Journey to Climate Neutral (Matkalla ilmastoneutraaliksi) julkaisusta.

Opas on luotu auttamaan digitaalisen infrastruktuurin organisaatioita etenemään entistä pidemmälle ja nopeammin kohti hiilineutraaliutta. Tutkimme, miten tehdä realistisia päätöksiä resurssoinnista ja luoda ympäristöpainotteinen strategia. Lisäksi opas antaa selkeän käsityksen siitä, miten arvioida datakeskuksesi hiilijalanjälkeä.

Toimialana meillä on mahdollisuus edistää merkittävästi ilmastonmuutosta. Opas on tarkoitettu auttamaan, miten voit tehdä muutoksia nyt ja varmistaa kestävämmän tulevaisuuden. Ryhdy muutoksentekijäksi oman yrityksesi, asiakkaidesi ja planeettamme hyväksi – ja ota selvää, miten voit erottua kestävän kehityksen johtavana toimijana. Opas on kirjoitettu englanniksi.

Uusista markkinoista uuteen nimeen: Poimintoja vuoden 2022 kohokohdista

4 asiaa, jotka tekivät vuodesta 2022 parhaan vuotemme.

Alunperin julkaistu ficolo.com sivustolla 2022.

Vuosi 2022 lähestyy loppuaan ja on aika pohtia kulunutta vuotta. Vuoteen on mahtunut isoja asioita ja hienoja saavutuksia, jotka ovat nostaneet yrityksemme uusiin korkeuksiin: uudesta nimestä aina myydyimpään kirjaan ja uusia markkinoita. Katsotaan nyt hieman lähemmin näitä saavutuksia, jotka tekivät vuodesta 2022 ikimuistoisen.

1. Uusi perhe: Liittoutuminen samanhenkisten yritysten kanssa

Vuonna 2022 yrityksemme liittyi Digital 9 Infrastructure (D9) -portfolioon. Liittyminen D9:n ja sen vaikuttavaan, kestävän kehityksen yritysperheeseen auttaa meitä globaalissa kasvussa ja vauhdittaa edistymistämme kohti hiilinegatiivisuutta. D9:n sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy jopa yrityksen nimessä, sillä ”9” edustaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta numero 9 (”SDG9”): ”Rakenna kestävää infrastruktuuria sekä edistä kestävää teollistumista ja innovointia.” Ainoana kolmannen osapuolen sertifioimana ilmastoneutraalina, hyperskaala-tason datakeskusyrityksenä Pohjoismaissa Ficolo on todellinen edelläkävijä kestävän kehityksen alalla, mikä tekee meistä ihanteellisen yrityksen tukemaan D9:n visiota ilmastonkestävästä, digitaalisesti verkottuneesta maailmasta.

2. Uudet markkinat: rahoituspalvelut

Yksi merkittävä saavutus vuonna 2022 on ollut laajentuminen uusille markkinoille – rahoituspalveluala Yhdysvalloissa, jossa saavutimme merkittävän voiton. Läpäistyämme tiukan karsinnan ja arvioinnin toimitimme ja asensimme ratkaisun, johon asiakas on erittäin tyytyväinen. Saimme erinomaista palautetta erityisesti joustavuudestamme ja omistautumisestamme. Olipa tavoitteesi mikä tahansa, meillä on tapa tehdä asioista yksinkertaisia ja auttaa sinua saamaan aikaan skaalautuvan ratkaisun, joka kasvaa yrityksesi mukana.

3. Uusi kirja: Amazonin myydyin kirja

Greener Data

Earth Day on tärkeä päivä, mutta tänä vuonna se oli erityinen, sillä lanseerasimme Greener Data -kirjan. Kirja on yltänyt Amazonin myydyimpien kirjojen listalle! Kirjan yhtenä kirjoittajana on meidän kestävän kehityksen asiantuntijamme Kim Gunnelius, CCO ja Verne Global Finlandin perustaja. Usean tekijän kirjoittamassa uraauurtavassa kirjassa kuullaan datakeskus ja verkkoinfrastruktuurin johtajien ääniä, tarinoita ja näkökulmia. Kirjassa tarkastellaan keinoja, joilla voidaan saada aikaan todellisia muutoksia, jotta maailmasta tulisi parempi paikka ja hiilijalanjälki pienenisi – koko toimialalla.

4. Uusi nimi: Ficolo on nyt Verne Global Finland

Yhdistämällä brändimme Verne Globalin kanssa tuomme runsaasti uusia mahdollisuuksia kotimaisille ja maailmanlaajuisille asiakkaillemme – ja nopeutamme matkaamme kohti tavoitettamme tulla hiilinegatiiviseksi.

Sekä Ficolo että Verne Global ovat osa D9:n kriittisten digitaalisten infrastruktuurien portfoliota. Verne Globalilla on uusiutuvalla energialla toimivat datakeskukset Islannissa ja Lontoossa. Tämä keskeinen kumppanuus tarjoaa hyperscalereille ja yrityksille laajennettuja yhteyksiä ja tehokkaita, innovatiivisia ratkaisuja digitaalisen muutoksen edistämiseksi kaikkialla Euroopassa. Verne Globalin hiljattain laajentunut tiimi keskittyy tarjoamaan alan johtavaa asiakastukea. Lisäksi se ottaa käyttöön parhaita käytäntöjä asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja toimintojen suorituskyvyn optimoimiseksi kaikissa viidessä datakeskuksessaan. Vaikka Ficolo toimii nyt Verne Global -brändin alla, voimme taata asiakkaillemme, että vuosien varrella luodut suhteet ja innovatiiviset,

kestävät palvelutarjontamme säilyvät ennallaan. Itse asiassa asiakkailla on nyt entistä parempi colocation- ja pilvipalveluratkaisujen valikoima, ja heillä on pääsy useammille Pohjois-Euroopan sijainneille.

”Tämä muutos on muutakin kuin uusi nimi. Yhdistämällä Verne Globalin kanssa innovatiiviset mielemme, intohimomme ympäristöä kohtaan ja datakeskusten operatiivisen asiantuntemuksemme, vahvistamme edelleen asemaamme muutoksen edistäjänä digitaalisen infrastruktuurin alalla. Mahdollistamme kasvun ja edistämme spyrkimyksiämme maailman muuttamiseksi vihreämmäksi paikaksi.” sanoo Kim Gunnelius.

Vuosi on ollut loistava, ja yksi asia on selvä – se ei olisi ollut mahdollista ilman upeiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tukea.

Nöyrin kiitoksemme kuluneesta vuodesta – on ilo jatkaa kestävien ja tehokkaiden pilvipalveluiden ja colocation-ratkaisujen tarjoamista teille!

Pinja hallinnoi pilviään Cloud Management Platformin avulla.

Pinja uudisti yksityisen pilven palvelunsa siirtämällä ne Verne Global Finlandin ylläpitämään colocation konesaliin. Samalla Pinja sai käyttöönsä Cloud Management Platformin.

Pinja uudisti yksityisen pilven palvelunsa siirtämällä ne Verne Global Finlandin ylläpitämään colocation konesaliin. Samalla Pinja sai käyttöönsä Cloud Management Platformin, joka on kokonaisvaltainen järjestelmä hybridi- ja monipilviympäristöjen hallintaan. Sen myötä Pinja saavutti läpinäkyvyyden omaan yksityiseen pilveensä.

” CMP:n avulla voimme tarjota myös hallinnollisille ja liiketoiminnallisille rooleille näkyvyyden hallittavaan ympäristöön sekä kapasiteetin käyttöön.” Jari Alamaa, Service Manager, Cloud Services, Pinja

Lue Pinjan koko asiakastarina ja tutustu Cloud Management Platformin kaikkiin etuihin. Cloud Management Platform on kokonaisvaltainen ratkaisu hybridi- ja monipilviympäristöjen hallintaan, joka perustuu Morpheus Datan palkittuun teknologiaan ja joka soveltuu sekä yrityksen sisäiseen käyttöön että palveluntarjoajille asiakasympäristöjen hallintaan.

Asiakastarina: Unikie Oy

Lue Unikien asiakastarina ja tutustu, miten Verne Global Finland valittiin korkealaatuisen colocation-ratkaisun toimittajaksi.

Unikie etsi luotettavaa toimittajaa, joka kykenisi nopealla aikataululla toimittamaan heille korkeatasoisen Colocation-konesaliratkaisun asiakkaalle tehtävän tutkimustyön toimintaympäristöksi. valittiin toimittajaksi toisen asiakkaan suositusten perusteella, eikä päätöstä ole tarvinnut katua. toimitti räätälöidyn kokonaisuuden muutamassa kuukaudessa, ja nyt Unikie Oy:n Chief Business Officer Rauno Vänni nukkuu yönsä rauhassa. Lue koko asiakastarina.

”Olimme siinä mielessä ammattimaisia ostajia, että meillä oli oman tiimimme toimesta pitkälti määritetty vaatimukset raudan ja palvelusopimuksen suhteen. Etsimme toimittajaksi toista ammattilaista, joka ymmärtäisi välittömästi meidän tarpeemme ja pystyisi vastaamaan siihen joustavasti ja nopeasti. Asiakkaaltamme saama suositus oli niin vahva, ettemme oikeastaan edes harkinneet muita toimittajia”, Rauno Vänni, Unikie Oy Chief Business Officer

Unikie tarvitsi:

Verne Global Finland tarjosi:

Yhtenäinen fokus ympäristövastuullisiin palveluihin

Lue, miksi Ficolo sopii täydellisesti D9:n salkkuun ja miten kauppa nopeuttaa edistymistä kohti hiilinegatiivisuutta

windpower by sea in Finland

Alkunperin julkaistu ficolo.com sivustolla kesäkuussa 2022.

Jokin aika sitten kerroimme uutisen siitä, että Ficolo sopi myyvänsä osakkeensa brittiläiselle Digital 9 Infrastructure plc:lle (D9). Kaupan toteuduttua voimme pohtia, mitä tulevaisuus tuo tullessaan D9:lle ja Ficololle? Tulevaisuus näyttää ensinnäkin valoisalta- ja ympäristön kannalta vastuulliselta – olemme matkalla kohti kestävämpää planeettaa.

D9 ja Ficolo keskittyvät vakaasti kestäviin globaalien yhteyksien mahdollistamiseen, ja yritykset yhdistävät voimansa nopeuttaakseen globaaleja yhteyksiä ja edistääkseen kehitystä kohti hiilidioksidipäästöttömyyttä. Ficolon asiakkaat saavat jatkossakin räätälöidyt pilvi- ja colocation-palvelut, joita he ovat tottuneet odottamaan. Lisäetuna heillä on pääsy entistä useampiin palveluihin, joissa hyödynnetään D9:n luokkansa parasta yrityssalkkua Siihen kuuluvat Verne Global Islannissa, joka hyödyntää maan runsasta vihreää energiaa, ja Volta, Lontoon keskustassa sijaitseva vihreä datakeskus.

D9’s Dedication to Sustainable D9:n sitoutuminen kestäviin digitaalisiin yhteyksiin Connectivity
D9 auttaa tuomaan ihmiset lähemmäs toisiaan vastaamalla maailmanlaajuiseen tiedon nopeuden, luotettavuuden ja saatavuuden parantamisen kysyntään. D9 auttaa tuomaan ihmiset lähemmäs toisiaan vastaamalla maailmanlaajuiseen tiedon nopeuden, luotettavuuden ja saatavuuden parantamisen kysyntään. D9:n jokaisen investoinnin ja liiketoimintapäätöksen ytimessä on vankka sitoutuminen kestävään kehitykseen ja ympäristövastuullisiin käytäntöihin.

Yrityksen sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy jo nimessä, sillä ”9” edustaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 9 (”SDG9”): ”Rakenna kestävä infrastruktuuri, edistä osallistavaa ja kestävää teollistumista ja edistä innovointia.”. SDG9 kannustaa kansakuntia ja organisaatioita kuromaan umpeen maailmanlaajuista digitaalista kuilua lisäämällä tieto- ja viestintätekniikan saatavuutta ja samalla vähentämällä digitaalisen infrastruktuurin energiankäyttöä. Toisin sanoen SDG9 keskittyy talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen nopeuttamiseen sekä kriittisiin ilmastotoimiin.

Vuonna 2021 tapahtuneen listautumisensa jälkeen D9 on sijoittanut yli 600 miljoonaa puntaa digitaaliseen infrastruktuuriin, kuten datakeskusyrityksiin ja merenalaisten verkkojen palveluntarjoajiin, auttaakseen tehtävänsä täyttämisessä. Näin ollen se pyrkii hankkimaan ja tekemään kumppanuuksia vain sellaisten yritysten, kuten Ficolon, kanssa, jotka jakavat heidän visionsa kestävästä tulevaisuudesta ja täyttävät tiukat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät kriteerit.

Datakeskusten tärkeä rooli

D9 tiedostaa digitaalisen infrastruktuurin vahvan roolin maailmanlaajuisten yhteyksien edistämisessä, ja datakeskukset ovat olennainen osa digitaalisen infrastruktuurin palapeliä. Verkkosivustoista videoihin, musiikkiin ja kriittisiin yritystietoihin, datakeskuksissa säilytetään tietoja, joita yritykset ja kuluttajat tuottavat ja käyttävät joka päivä, joka ikinen minuutti.

Tällä hetkellä datakeskukset kuluttavat valtavasti sähköä, ja niiden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 2 prosenttia Pilvipalvelujen kysynnän kasvaessa, ja eri puolilla maailmaa tuotetun datan määrän kasvaessa jatkuvasti, on ratkaisevan tärkeää käyttää tehokkaasti ja kestävästi toimivia datakeskuksia. Siksi Ficolo on täydellinen lisä D9:n valikoimaan.

Ficolo ja D9 – täydellinen yhteensopivuus

Ainoana kolmannen osapuolen sertifioimana ilmastoneutraalina, hyperskaala-tason datakeskusyrityksenä Pohjoismaissa Ficolo on todellinen edelläkävijä kestävän kehityksen alalla, mikä tekee meistä ihanteellisen yrityksen tukemaan D9:n visiota ilmastonkestävästä, digitaalisesti verkottuneesta maailmasta. Tässä on syitä:

D9:n ja sen vaikuttavan yrityssalkun tuella Ficololla on mahdollisuus parantaa toimintaansa entisestään, saavuttaa tavoitteemme olla hiilinegatiivinen ja edistää kestäviä maailmanlaajuisia yhteysratkaisuja tulevaisuudessa.

Lue lisää D9:stä ja heidän investoinneistaan heidän sivuiltaan.

Onko HCI Pilvi oikea valinta sinulle?

Alunperin julkaistu ficolo.com sivustolla vuonna 2021.

Saatko nykyisestä pilvi-infrastruktuuristasi kaiken irti? Tarvitsetko pienempiä kustannuksia, parempaa hallintaa tai ehkäpä haluat ympäristön, joka on skaalautuvampi? Silloin HCI eli hyperkonvergoitu infrastruktuuri voi olla oikea valinta sinulle.

HCI Pilvi

Perinteinen datakeskusarkkitehtuuri on kolmiportainen: erilliset laskenta-, tallennus- ja verkkolaitteet, jotka vaativat kukin oman asiantuntemuksensa käyttöä ja hallintaa varten. Tämäntyyppinen arkkitehtuuri voi olla kallis rakentaa ja käyttää, koska jokainen infrastruktuurin osa on ostettava ja hallinnoitava erikseen.

Ketteryyden puute ja arkkitehtuurin käyttöönottoon kuluva aika ajaa organisaatiot usein julkisiin pilvipalveluihin, joiden käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Vaikka organisaatio hyötyy julkisen pilvipalvelun helppokäyttöisyydestä, se joutuu kuitenkin myös kärsimään hallinnan puutteesta, korkeammista kustannuksista sekä yritystason tietoturvan puutteesta.

Perinteinen infrastruktuuri ja julkinen pilvi eivät kuitenkaan ole ainoita organisaatioiden käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Nykyaikaisella laitteistolla voidaan koko infrastruktuuri yhdistää ja käyttää x86-pohjaisia palvelimia, joissa on sisäiset SSD-asemat. Tämäntyyppistä infrastruktuuria kutsutaan hyperkonvergoiduksi infrastruktuuriksi tai lyhyesti HCI pilveksi.

Miksi HCI pilvi:

Miksi HCI pilvi:

HCI tarjoaa perinteistä infrastruktuuria paremman ketteryyden ja alhaisemmat kustannukset ilman julkisen pilven haittapuolia. Pääomakustannukset pienenevät, koska infrastruktuuria varten tarvitsee hankkia pelkästään x86-palvelimia eikä erillisiä tallennus- tai verkkolaitteita. Ja sen ansiosta, että kaikki tapahtuu palvelimissa, toiminnoista tulee paljon yksinkertaisempia ja niiden hallinnointi vaatii vähemmän sekä aikaa että asiantuntemusta.

HCI-laitteisto voidaan ottaa käyttöön jopa muutamassa tunnissa, ja työkuormat voidaan käynnistää muutamissa minuuteissa. Käyttöönotosta voi hyötyä myös liiketoiminta LUN:ien ja volyymien kaltaisia monimutkaisia rakenteita ei tarvita, koska konfigurointi perustuu sovelluksiin mukautettuihin käytäntöihin. Myöskään skaalautuvuus ei ole ongelma, sillä asemia ja palvelimia voidaan lisätä ilman häiriöitä – ilman suuria konfigurointi- tai pääomakustannuksia.

HCI pilven edut:

HCI pilvi tarjoaa julkisen pilven joustavan skaalautuvuuden ja yksityisen pilven hallittavuuden ja turvallisuuden, mikä yhdistää molempien maailmojen parhaat puolet. Se on hyvä vaihtoehto, kun käyttöönotto on pienimuotoisempaa – suuremmissa kokonaisuuksissa HCI voi johtaa alioptimoituun järjestelmään. Kun käyttö on riittävän laajamittaista, voi olla parempi, että laskenta ja tallennus on erotettu toisistaan. HCI soveltuu myös parhaiten organisaatioille, joilla ei ole valtavia määriä harvoin käytettävää dataa, mutta jotka vaativat, että tiedot haetaan nopeasti ja tallennetaan HCI-järjestelmään.

Valitun arkkitehtuurin tulisi aina perustua liiketoimintavaatimuksiin: jotkin yritykset vaativat ainutlaatuisen alustan, toisille taas riittää myös vähemmän kustomoitu pilvialusta. Ficolo auttaa sinua valitsemaan ja ottamaan käyttöön juuri sinun yrityksellesi sopivan pilvialustan. Ota yhteyttä ja keskustellaan siitä, mikä on oikea pilviratkaisu juuri sinun tarpeisiisi.