Skip to content

Alhaiset sähkönkustannukset ja viileä ilmasto luovat Pohjoismaista täydellisen sijainnin suuren laskentatehon tarpeisiin

Pohjoismaista on tullut houkutteleva valinta datakeskusinvestoinneille viileän ilmaston ja alhaisten sähkökustannusten ansiosta.

windpower by sea in Finland
windpower by sea in Finland

Tietojenkäsittelyn ja tallennuksen kysynnän kasvaessa jatkuvasti, yritykset etsivät optimaalisia konesalipaikkoja, jotka tarjoavat tehokkuutta, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä. Pohjoismaista on tullut houkutteleva valinta datakeskusinvestoinneille, koska siellä yhdistyvät alhaiset sähkökustannukset ja viileä ilmasto. Tutkimme, miksi Pohjoismaat ovat täydellinen valinta organisaatioille, joilla on suuria laskentatarpeita, ja miten yritykset voivat hyödyntää näitä etuja tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan.

Runsas uusiutuva energia ja alhaiset sähkökustannukset

Pohjoismaat ovat tunnettuja sitoutumisestaan kestäviin käytäntöihin ja runsaista uusiutuvista energialähteistä. Itse asiassa Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi ovat kaikki maailman 20 suurimman maan joukossa uusiutuvan energian tuotannossa asukasta kohden. Runsaiden vesi-, tuuli- ja geotermisten resurssien ansiosta alue tarjoaa yrityksille loistavan tilaisuuden hyötyä alhaisista sähkökustannuksista. Valitsemalla pohjoismaisen datakeskuksen yritykset voivat pienentää sähkökulujaan merkittävästi, mikä johtaa huomattaviin säästöihin perinteisiin datakeskuksiin verrattuna, monissa tapauksissa vähintään 50 prosenttia alhaisempiin TCO (total cost of operation) -menoihin kuin vastaavassa keskieurooppalaisessa sijannissa.

Lue lisää Verne Global Finlandin sitoutumisesta uusiutuvaan energiaan ja ympäristöystävällisyyteen.


Viileän ilmaston valjastaminen energiatehokkuuteen

Pohjoismaiden viileä ilmasto tarjoaa luonnollisen edun datakeskuksille. Sen sijaan, että tukeuduttaisiin paljon virtaa kuluttaviin jäähdytysjärjestelmiin, pohjoismaisissa konesaleissa voidaan käyttää innovatiivisia jäähdytystekniikoita. Näissä tekniikoissa hyödynnetään ympäristön alhaisia lämpötiloja palvelimien ja infrastruktuurin viileänä pitämiseksi ja samalla energiankulutuksen vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Alhaisten sähkökustannusten ja energiatehokkaiden jäähdytysratkaisujen yhteisvaikutus tekee pohjoismaisista konesaleista voittavan valinnan ympäristötietoisille organisaatioille.

Verne Global hyödyntää Pohjoismaiden viileää ilmastoa ja ainutlaatuista maantieteellistä sijaintiaan monin tavoin. The Air datakeskus hyödyntää CECC-yksiköitä, jotka huolehtivat sähkönsaannista ja jäähdytyksestä. Jäähdytys perustuu vapaajäähdytykseen pyörivän lämmönvaihtimen avulla, joka hyödyntää Suomen viileää ilmastoa. The Rock konesalissa puolestaan hyödynnetään viileää ilmastoa toisella ainutlaatuisella tavalla. Se rakennettiin Suomen puolustusvoimien 1960-luvulla louhimaan kallioluolastoon, josta tehtiin moderni datakeskus, joka hyödyntää viileää kallioperän maanalaista ympäristöä ja käyttää 100-prosenttisesti vihreää energiaa.

Lue lisää, miten Verne Global Finland toteuttaa innovatiivisia jäähdytystekniikoita energiatehokkaaseen datakeskustoimintaan.


Kustannustehokkuus suorituskyvystä tinkimättä

Tehostetun tietojenkäsittelyn maailmassa suorituskyky on ensiarvoisen tärkeää. Pohjoismaiden alhaiset sähkökustannukset ja energiatehokas jäähdytys eivät tule datakeskuksen suorituskyvyn kustannuksella. Päinvastoin yritykset voivat nauttia kustannustehokkuudesta tinkimättä nopeudesta, luotettavuudesta ja skaalautuvuudesta, joita tarvitaan laajojen laskentatehojen hoitamiseen. Tämä tasapaino on ratkaisevan tärkeää organisaatioille, jotka pyrkivät optimoimaan toimintansa ja pysymään samalla kilpailijoidensa edellä.

Tutustu, miten Verne Global Finlandin konesalit tarjoavat ilmastoneutraalia ja tehokasta laskentaa suorituskyvystä tinkimättä.


Kestävä kehitys ja vihreät aloitteet

Nykyisessä ympäristötietoisessa maailmassa kestävä kehitys on monille yrityksille keskeinen arvo. Valitsemalla pohjoismaisen datakeskuksen organisaatiot voivat ottaa merkittävän askeleen kohti hiilijalanjälkensä pienentämistä. Hyödyntämällä alueen uusiutuvia energialähteitä ja luonnostaan viileää ilmastoa yritykset voivat ylpeänä osoittaa sitoutumisensa vihreämpään tulevaisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen.

Verne Global Finlandin konesalien viileän ilmaston hyödyt kulkevat käsi kädessä kolmannen osapuolen sertifioimien kestävyys- ja turvallisuusauditoitujen palveluiden kanssa, jotka vahvistavat entisestään päätöstäsi siirtää datakeskus Pohjoismaihin.

Valitsemalla Verne Globalin datakeskuskumppanikseen yritykset voivat tasoittaa tietä kohti vihreämpää, kustannustehokkaampaa ja tehokkaampaa tulevaisuutta suurteholaskennassa. Haluatko lisätietoja siitä, miten voit säästää yli 50 % TCO:ssa ja pienentää samalla hiilijalanjälkeäsi? Ota yhteyttä ja kysy lisää.